Jajko Ruha (Multilingual)

Baltasar

Shop Online

…Każdy z nas przychodzi na świat w przeznaczonym mu otoczeniu, środowisku, które jest jego i tylko jego. Życie nas wszystkich może wydawać się podobne do życia innych, jednakże jest wyjątkowe
i niepowtarzalne

Baltasar Facebook Page